DIY

Kategória DIY (Do It Yourself) obsahuje súčiastky na baterky, ktorými môžete nahradiť chybné alebo modernizovateľné súčiastky vo vašej obľúbenej baterke. Náš sortiment zahŕňa ovládače, spínače a šošovky, ako aj LED diódy.