Nahlásenie chyby

Preferovaný návrh riešenia (Nie je zaručené, že zvolené riešenie bude možné poskytnúť)